Site-hulpmiddelen

Gebruikershulpmiddelen


Om te beginnen

1. Hulpdocumenten

Mijn website bestaat uit documenten die behoorlijk wat van de lezer vergen.

Ten eerste zijn ze best lang. Op een pdf-je tellen de meeste documenten zo’n 20 à 30 pagina’s.

Ten tweede wordt er in de meeste documenten vele malen verwezen naar documenten in of buiten de website. Die verwijzingen zijn bedoeld om de dingen te verduidelijken, maar ze kunnen je ook het gevoel geven dat je in een netwerk beland bent waarvan je niet weet waar het begint en waar het ophoudt.

Om je in zo’n wirwar te helpen overzicht te houden, heb ik twee hulpdocumenten geschreven:

  • Als je wilt weten waar de website globaal over gaat en wat de belangrijkste onderdelen ervan zijn, verwijs ik je naar het hulpdocument Een woord vooraf
  • Als je wilt weten hoe de documenten zich tot elkaar verhouden en in wat voor volgorde je ze het beste kunt lezen, verwijs ik je naar het hulpdocument Thematisch overzicht van de site

Toch kan ik mij voorstellen dat er ook dan nog vragen bij je blijven opkomen, met name als je dingen leest die nieuw voor je zijn.

Ik heb zelf ook wat vragen verzonnen om daar vervolgens een antwoord op te geven. Die vragen en antwoorden heb ik vervolgens gegroepeerd in negen hulpdocumenten:

Met behulp van deze negen documenten vertel ik je iets over de dingen waar ik vanuit ga, als ik aan mijn website schrijf. Ik hoop dat je daardoor nog beter in de wereld van mijn website kan komen.

2. Vragen